کانال فلکسیبل داکت الاستومری (flexible duct)

مورد استفاده در صنعت و ساختمان جهت انتقال هوا