چسب بتن لاتکس (ویژه آب بندی بتن)

یکی از محصولات تولیدی در زمینه آب بندیسازه های بتنی است . ماهیت عملیاتی این ماده برپایه چسب و
قدرت چسبندگی است که بر همین اساس، علاوه بر آب بندسازی می تواند گزينه مناسبی برای تعمیرات در ساره های بتنی آبی نیز به شمار آید.