انتخاب ضخامت عایق

حداقل ضخامت عایق لوله(mm) در تاسیسات گرمایی،تعویض هوا،تهویه مطبوع و آب گرم مصرفی ،واحد SI

 

 

نکته:

.در صورت عدم دستیابی به ضخامت مشخص شده در جدول ،بایدنزدیکترین ضخامت بالاتر که قابل دسترس است مورداستفاده قرار گیرد.

.برای تعیین ضخامت عایق در سیستم لوله کشی آب خنک کننده باید با توجه به دامنه دمای کار متناسبا از ردیف های مربوط به تاسیسات گرمایی با آب گرم کننده مندرج در جدول استفاده شود.

.برای تعیین ضخامت عایق در سیستم لوله کشی آب کندانست باید با توجه به دامنه دمای کار متناسبا از ردیف های مربوط بهتاسیسات گرمایی یا بخار جدول استفاده شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *