09134099046
09193623587
اصفهان-خیابان معراج-کوچه کوشش
""شرکت بازرگانی پرتو سپهر""
عایق لوله ای GOLF-O-FLEX به صورت پبش ساخته با ساختار سلولی بسته در انواع سایزها و ضخامت ها به صورت لوله ای قابل ارائه می باشد.
عایق الاستومری لوله مسی GOLF-O-FLEX یکی از پرکاربردترین موارد استفاده در تاسیسات می باشد.
 عایق الاستومری لوله مسی GOLF-O-FLEX جهت عایق کاری موارد ذیل بکار می رود :
  • سیستم مستقیم (DX) مانند اسپلیت، داکت اسپلیت، VRF، مولتی وی (Multi  V) 
  •  لوله های انتقال گاز چیلرهای هوا خنک
 عایق الاستومری لوله مسی GOLF-O-FLEX شامل سایزهای "1/4 الی "5/8-1
و در ضخامت های 6، 9، 13، 19 میلیمتر، با روکش های آلومینیوم با ضخامتهای مختلف و بدون روکش قابل عرضه  می باشد.

خبرنامه ایمیل

ثبت ایمیل جهت دریافت لیست قمیت و کاتالوگ محصولات