واترپروف بتن

واترپر وف بتن، جهت نفوذناپذیر ی انواع
ملات های بنایی و دوغاب کار ی بکار می ر ود و به صورت پودر ی و مایع قابل عرضه می باشد.