پشم سنگ یک عایق صوتی و حرارتی می باشد که از ذوب سنگ بازالت به دست می آید و انواع مختلف و همچنین کاربردهای متفاوتی نیز دارد .در هرکجا که نیاز باشد حرارت یا صوت کنترل شوند ویا از انتقال آنها جلوگیری شود از این عایق می توان استفاده نمود. ولی بسته به محیط و نوع دستگاه یا محیطی که می خواهیم عایق کنیم از انواع مختلف پشم سنگ استفاده می کنیم.