Category Archives: عملکرد عایق الاستومری

عملکرد عایق الاستومری

عایق های الاستومری گلف و فلکس به دلیل داشتن (سلول)محفظه های بسیار ریز با تراکم بالا مانع از انتقال حرارت می شوند. این سلول ها در طی فرایند ساخت به وجود می آیند. برای اینکه این عایق ها مقاومت حرارتی مناسبی داشته باشند، باید این محفظه ها تراکم بالایی داشته باشند و مقدار آن نیز […]