طراحی فوم شانه تخم مرغی گرمایش از کف باعث شده است که

اجرای گرمایش از کف را آسان تر و دقیق تر کرده

و موجب صرفه جویی در زمان و هزینه ها می شود.

فوم شانه تخمه مرغی گرمایش کف یا کف خواب به دلیل

دارا بودن زبانه، کنار یکدیگر قفل شده و موجب

یکپارچگی در سطح می شود.